Qonun Qoidalar
1. Har bir savol uchun 33 soniya vaqt beriladi!
2. Javobni faqat bir marta belgilashingiz mumkin!
3. Vaqtingiz tugagandan so'ng javobni belgila olmaysiz!
4. Quiz vaqtida chiqib ketish mumkin emas!
5. Har bir to'g'ri javobingizga ballar olasiz!
Mohi Ramazon Savol-Javoblari
Vaqtingiz:
33
Quizni muvaffaqiyatli tugatdingiz!